Međunarodni Cambridge ESOL ispiti

Svi Kembridž ispiti se polažu i prijavljuju u Britanskom savetu. Detaljnije na britishcouncil.org

KET – Key English Test – potvrda osnovnog poznavanja engleskog jezika

PET- Preliminary English Test – može se polagati posle završenog pre-intermediate ili posle intermediate kursa.

KET i PET testovi su odlična vežba za decu, koja kasnije mnogo lakše polažu složenije Kembridž ispite na višim nivoima.

FCE – First Certificate in English- treci Kembridz ispit, ali prvi u smislu ozbiljnijeg poznavanja jezika. Može se polagati posle uspešno završenog upper-intermediate kursa

CAE – Certificate in Advanced English- potvrda o naprednom nivou znanja engleskog, može se polagati posle završenog advanced kursa.

CPE – Certificate of Proficiency in English- potvrda o odličnom poznavanju i uspešnom korišćenju engleskog jezika u skoro svakoj situaciji i u svakom kontekstu

BEC Preliminary, Vantage ili Higher- postoje tri nivoa poslovnog engleskog jezika za koje se mogu dobiti sertifikati, a za sve one koji rade i koriste engleski ili počinju karijeru kako u zemlji tako i u inostranstvu.

International English LanguageTesting System-IELTS

IELTS- general ili academic mode

Ovaj međunarodni ispit se sastoji iz četiri dela: eseja, slušanja, razumevanja i konverzacije. Polaže se radi upisa na univerzitete širom sveta. Ispit se može polagati za opšti ili akademski nivo. Ocenjuje se od 1 do 9. Rezultat od 4-5 je poželjan za emigrante i osnovne studije, a 6-9 za upis na postdiplomske ili specijalističke studije. Ispit traje 2 sata i 35 minuta , od kandidata zahteva precizna znanja, sigurnost i brzinu. Polaže se na papiru i to oduzima dodatno vreme.Testiranje se organizuje na svaka tri meseca. Rezultati stižu za 7 do 15 dana. Na pripremama se koriste autentični materijali sa testova. Simulacije ispita su sastavni deo priprema.

Test Of English as a Foreign Language – TOEFL

TOEFL iBT – za razliku od IALTS – a ovaj međunarodni ispit se polaže na kompjuteru.Testiraju se veštine slušanja, pisanja, razumevanja i govora. Ispit traje četiri sata. Na pripremama se koriste autentični materijali sa ispita. Simulacije ispita su sastavni deo priprema.

KAKO IZGLEDA TOEFL TEST?

  • Reading
  • Listening
  • Speaking
  • Writing

Za Listenig i Speaking deo testa koriste se slušalice s integrisanim mikrofonom.Test traje oko 4 sata s jednom pauzom od 10 minuta. Detaljniji pregled pripreme kroz delove testa: slušanje (Listening) – upoznavanje s veštinama i strategijama za uspešno rešavanje zadataka u delu testa koji se odnosi na slušanje, uz korišćenje originalnih materijala snimljenih na CD-u. čitanje (Reading) – temeljna priprema za uspešan pristup tekstovima tipičnim za TOEFL iBT, vežbanje svih vrsta pitanja u ovom delu testa. Pisanje (Writing) – upute, vežbanje i personalizovan pristup evaluaciji eseja, upoznavanje s korisnim vokabularom i gramatičkim strukturama odnosno pravilnom organizacijom teksta potrebnom za dobar rezultat u ovom delu testa. Govor (Speaking) – usavršavanje govornog engleskog jezika kako bi se zadacima u ovom delu testa pristupilo što efikasnije, jasnije i uspešnije. Organizovanje usmenog odgovora u jezičkom i sadržajnom smislu.

Takođe se uči efikasno vođenje beleški u delovima testa koji se odnose na slušanje, govor i pisanje.

Broj poena

iBT TOEFL PBT TOEFL IELTS Cambridge Esol
107-120 626-667 7.5-9.0 CPE
90-106 575-624 6.5-7.0 CAE
61-89 499-574 5.0-6.0 FCE
57-60 487-498 3.5-4.5 PET
3.0 KET

KOLIKO TRAJE PRIPREMA ZA TOEFL?

Priprema za TOEFL može trajati između jedan i 4 meseca, u zavisnosti od Vašeg početnog nivoa znanja opšteg jezika, ali je najoptimalniji period i ono što profesori preporučuju na osnovu dosadašnjeg iskustva 3 meseca.