PREVODI

Verbatim studio ima bogato iskustvo u stručnom, simultanom/ konsekutivnom prevođenju sa stranih jezika na srpski i obratno.

Vršimo usluge prevoda sa i na engleski, nemački, francuski, španski, ruski i italijanski jezik.

Usluge sudskog tumačenja vršimo sa i na engleski, nemački, francuski, ruski i italijanski jezik.

Usluge prevođenja se naplaćuju po prevodilačkoj strani koja sadrži 1800 karaktera teksta.

Naša lista referenci između ostalog uključuje i sledeća imena: