Naša škola obezbeđuje i nastavu srpskog jezika za strance koristeći kvalitetni nastavni materijal i obučen nastavni kadar diplomiranih filologa.